Föreningen är öppen för ytterligare utbyggnad av laddstationer

Senast uppdaterad 10 maj 2019

BRF Vallmon var tidigt ute, redan 2017 påbörjades arbetet med att installera laddstationer för elbilar i föreningen. Det var en process som även omfattade en ansökan via Naturvårdsverkets; ”Klimatklivet”. Efter ett godkännande i föreningens styrelse och en godkänd ansökan via Klimatklivet kunde föreningen installera 4 st laddpunkter för elbilar och laddhybrider med ett investeringsstöd på 50 %.

Styrelsen menar att intresset kring laddbara fordon i början var förhållandevis lågt. ”Det var först när laddstationerna var på plats som folk fick upp ögonen för att nästa bil faktiskt kunde vara laddbar med sladd. Intresset har succesivt ökat sedan 2017 och i takt med att yngre medlemmar flyttar in till vår förening tror vi på ett fortsatt ökat intresse för att kunna ladda sin elbil eller laddhybrid på ett snabbt och säkert sätt”. Därför kommer man nu att se över möjligheterna att även installera laddstationer i föreningens garage under mark.

Brf Vallmon har valt laddboxar från Chargestorm med dubbla uttag och en dynamisk lastbalansering. Elbilsladdarna har en egen gruppsäkring och lastbalanseras dynamiskt så att laddeffekten aldrig överstiger säkringsstorleken. Föreningen har i denna installation en god marginal vilket gör att samtliga laddare för stunden kan ge maximal effekt utan att äventyra säkringen. Föreningen har förberett för utbyggnad av fler laddare på befintlig placering med tomrör. Vid installation av fler laddare på denna plats blir lastbalanseringen helt avgörande. Tack vare detta system kan föreningen installera upp till 10 st laddpunkter utan att effekten för elbilsladdning blir allt för låg.

Föreningen har valt till Charge Portal vilket gör att administrering av användare och all typ av förbrukningsstatistik blir lättillgänglig via en dator. Till varje uthyrd plats finns en unik RFID-tagg och föreningen kan via Charge Portal se den verkliga förbrukningen för respektive medlem. Förbrukningen läggs sedan på hyresavin, enkelt och rättvist. Via Charge Portal kan RFID-hantering och mjukvaruuppdateringar skötas utan att fysiskt behöva koppla in sig mot laddstationerna.

Chargestorm tackar BRF Vallmon för förtroendet och står redo att hjälpa till med en framtida utbyggnad.

 

 

Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?

Försäljning 011 - 333 00 02

Fler artiklar från laddningsguiden

10 maj 2019|