En säker och effektiv laddning på arbetsplatsen

Det miljömedvetna företagets tjänstebil är idag allt oftare en elbil. Det ställer samtidigt krav på att erbjuda sina medarbetare en säker och effektiv laddning av bilen på arbetsplatsen. Chargestorm Connected passar alldeles utmärkt som laddningslösning för företag. Tillsammans med er kan vi sedan komplettera lösningen med RFID-taggar, lastbalansering, appar och annat för att göra hanteringen så smidig som möjligt.

Högsta säkerhet och kvalitet

Våra produkter uppfyller samtliga säkerhetsbestämmelser och standarder inom elbilsladdning. Enheterna har inbyggd säkring, energimätare och jordfelsbrytare (Typ A + DC-läckage detektor).

NanoGrid™ – Lastbalansering

Med vårt unika system för lastbalansering kan viktig elektrisk utrustning prioriteras och elnät skyddas från överbelastning. Vi har tre olika varianter av lastbalansering, allt från hemmet till den större installationen.

RFID – Full koll på vem som får ladda

Företagets medarbetare kan få RFID-taggar som styr vem som har tillgång till respektive laddplats. Laddningsinformationen sparas och finns sedan tillgänglig i Charge Portal.

CHARGESTORM CONNECTED

Smart och uppkopplad laddbox. Även med dubbla Typ2-uttag eller laddkablar

Kraftfull laddbox

Kraftfull laddbox med effekt upp till 22kW, även med dubbla Typ2-uttag eller laddkablar

All säkerhet inbyggd

Utrustad med inbyggd säkring, jordfelsbrytare, MID-godkänd energimätare och DC-läckage detektor.

Lastbalansering

Med vår lastbalansering för hemmet slipper du oroa dig för att äventyra huvudsäkringen, effekten på laddaren ställs ned automatiskt.

Upptäck CHARGSTORM CONNECTED

RFID-tag för betalning av laddning av elbil

Styr laddningen med RFID-taggar:

Full koll på vem som får ladda

Ett väldigt smidigt sätt att styra vem som får ladda och på vilket uttag är att använda sig av RFID-taggar. Med hjälp av Charge Portal kan man administrera användare och vilken RFID-tagg som ska kopplas till denna person. Statistik kring tid för laddning, förbrukad energi etc. lagras i Charge Portal och man kan sedan exportera denna data om man så vill.

Skulle en tagg tappas bort är det ingen fara, serienumret raderas enkelt i Charge Portal och ersätts med en ny tagg. Visst låter det smidigt? RFID-taggar kan köpas i vår webbshop eller beställas direkt ihop med våra laddstationer som har stöd för RFID.

Charge Portal

Charge Portal:

Cloudbasiertes Internetportal für Ladestationen

Die ansprechenden Funktionen von Charge Portal für alle – von Elektrotechnikern, die Fahrzeuge laden und an den Statistiken interessiert sind sowie Technikern, die Ladestationen installieren, bis hin zu Administratoren, die den Zahlungsverkehr der Ladevorgänge abwickeln. Das Charge Portal bietet eine Vielzahl an Funktionen. Dazu zählen neben weiteren: Löschen und Hinzufügen von Benutzern, Datenexport, Statistikabruf, Zeitplanverwaltung sowie Statusübersicht über alle Ladestationen.

Ladesitzungen
Die Anzahl der aktuellen Ladesitzungen einsehen, bestimmte Ladesitzungen überwachen, die Ladeleistung regeln und weitere.

Service
Fehlerberichterstattung und Diagnose per Fernzugriff – keine kostspieligen Serviceeinsätze mehr!

Aktualisierungen
Die Steuerkarten lassen sich per Fernzugriff aktualisieren. Damit ist sichergestellt, dass die Software immer aktuell ist.

Statistiken und Nutzer
Überwachen der Gerätenutzung, Verwalten von Nutzern, RFID-Tags, Zeitplänen und weitere Funktionen

Lastbalansering med Chargestorm NanoGridTM

Illustration av lastbalansering

När flera elfordon laddar samtidigt

Lastbalansering behövs vid risk för överlast i det lokala elnätet när många fordon laddar samtidigt. Vid risk för överbelastning beordrar systemet automatiskt laddstationerna att sänka laddströmmen eller tillfälligt stänga av laddningen helt.

Prioritering av viktig utrustning

Med vår lösning för lastbalansering kan man relativt enkelt instruera systemet vilken teknisk utrustning som ska prioriteras om laddströmmen måste sänkas. I ett parkeringshus med många pågående laddningar är exempelvis belysning och hissar prioriterade.

Enkelt att installera i fastigheten

Systemet mäter på servisen som kommer in till fastigheten och har kontroll på effektuttaget i laddstationerna. Allt vår lösning behöver veta är storleken på huvudsäkringarna för fastigheten för att garantera stabiliteten i fastighetsnätet.

Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?