NanoGrid™ – Tre nivåer av lastbalansering

Vi kallar vår lastbalansering för NanoGrid. Det är en smart effektlösning för skydd mot överbelastning av elnätet. Med vårt system slipper du oroa dig för att huvudsäkringen ska lösa ut. Vi har tre olika typer av lastbalansering beroende på ditt behov.

Ikon laddstation

NanoGrid – Home

Med vår populära lastbalansering för hemmet behöver du aldrig mer oroa dig för huvudsäkringen. En extra energimätare monteras vid inkommande elcentral som sedan ”pratar” via modbus-kommunikation mot laddboxen. I laddboxens styrkort matas storlek på huvudsäkring in, laddningen anpassas sedan dynamiskt och huset har alltid prioritet.

Ikon laddstation

NanoGrid – Local

Vår lokala lastbalansering sköts direkt från styrkortet från en utvald ”master-enhet”. Samtliga enheter kopplas samman med ethernet-kabel mot en gemensam switch. Lastbalanseringen kan sedan sättas efter önskemål och mot en given maxeffekt i anläggningen. Lastbalanseringen fungerar även utan internetuppkoppling.

Ikon laddstation

NanoGrid – Grid Central

Med vårt externa apparatskåp Grid Central kan lastbalanseringen även ta hänsyn till andra viktiga förbrukare såsom hiss, ventilation, belysning etc. Systemet håller koll på övrig förbrukning via trafo-mätning. Vår Grid Central är ett kompakt apparatskåp som innehåller styrkort, energimätare och trafomätning.

Lastbalansering hemma, NanoGrid – Home

Med vår lastbalansering för hemmet till Chargestorm Connected slipper du oroa dig för att huvudsäkringen ska lösa ut, effekten på laddaren ställs automatiskt ned vid risk för överlast. NanoGrid™ finns som tillval för lastbalansering i hemmet. Lösningen innebär att en extra energimätare monteras vid inkommande matning. Denna energimätare kopplas trådbundet (modbus) mot laddstationens styrkort.

När lastbalanseringen är aktiverad fungerar den automatiskt och bilens laddning anpassas och optimeras hela tiden beroende på hur mycket effekt som huset drar. Med vår lösning för lastbalansering skyddas hemmets elnät från överbelastning samtidigt som du får en effektiv laddning.

NanoGrid – home, passar perfekt till: Villa, sommarstuga, gästhus etc.

Lastbalansering mellan flera enheter, NanoGrid – Local

När flera elbilar laddar samtidigt kan lastbalansering behövas för att undvika överbelastning. Vid risk för överbelastning justerar systemet automatiskt ned effekten på laddstationerna alternativt stänger av dem helt. Med lastbalansering aktiverad kommer elbilsladdningen vara begränsad till den maximalt tillåtna strömmen. Styrs effekten ned kommer laddningen att ta något längre tid, men ingen säkring kommer att lösa ut. Lastbalanseringen kan sättas på laddstationsnivå vilket innebär att vissa laddboxar kan gå med full effekt medan utvalda kan ha en begränsad effekt.

Lastbalanseringen baseras på Ethernet- kommunikation mellan laddboxarna. Till varje enhet dras matning och ethernetkabel vid installationstillfället. Stationerna kopplas samman i en gemensam switch. Systemet behöver ej vara uppkopplat mot internet för att fungera, lokal kommunikation mellan enheterna räcker för full funktion.

NanoGrid – local, passar perfekt till: BRF, företag, parkering etc.

Lastbalansering med externt apparatskåp, NanoGrid – Grid Central

Grid Central är en långsiktig investering som möjliggör en driftsäker och bekymmersfri elbilsladdning. Funktionen är ett eget apparatskåp som innehåller all teknik för lastbalansering. Detta skåp hanterar laddstationerna och även externa laster såsom belysning, ventilation, hiss med mera. Med vårt unika system för lastbalansering kan viktig elektrisk utrustning i parkeringsmiljön prioriteras och elnätet skyddas från överbelastning.

Med Chargestorm Grid Central undviks en kostsam omdimensionering av befintligt elnät. Systemet mäter på servisen som kommer in till fastigheten och har full kontroll på effektuttaget i laddstationerna. Storlek på huvudsäkring anges mot styrkortet i Grid Central, detta är allt vårt system behöver veta för att garantera stabiliteten i fastighetsnätet. För att installera laddstationer med Chargestorm Grid Central krävs en behörig och utbildad elektriker.

NanoGrid – Grid Central, passar perfekt till: Större parkeringar, fastigheter, industrier etc.

Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?

Försäljning
011 – 333 00 02

Produktblad

Är du intresserad av mer specifikationer? Ladda gärna ner vårt produktblad om NanoGrid Lastbalansering.

NanoGrid – Lastbalansering