Varför behövs lastbalansering?

Elinstallationer i garage med många laddstationer är sällan dimensionerade för att klara laddning av flera elbilar samtidigt eftersom effektuttaget blir för högt. Dessa garage [...]