Produkter 2017-06-26T09:52:13+00:00

Produkter

En komplett lösning för e-Mobility omfattar många produktkategorier. Chargestorm erbjuder produkter i följande segment.

  • Laddstationer – Laddbox/Wallbox (EVA), Laddstation (CSR100) samt uppgraderingskit för motorvärmarcentraler(CKIT50) är några av våra laddstationsprodukter
  • Webb-portal – Charge Portal är en komplett portal med stöd för övervakning, konfiguration samt statistikinsamling av laddstationer.
  • Elfordonskablar – Vi säljer många olika kablar. Se webbshopen!
  • Lastbalanserare – Vår GCU100 eliminerar risken för överlast i lokala elnätet med sin avancerade effektvaktsfunktion. GCU100 fungerar som en internet gateway mot Charge Portal, vilket minskar behovet av publika IP adresser i en installation.
  • OEM – Kontrollerkort med BSP som stöder alla elfordonsstandarder. Kontakta sales@chargestorm.se för mer information om tillgängliga kort och dess funktioner.
  • Övrigt – Andra elfordonsrelaterade artiklar som trafikskyltar och RFID-taggar med mera.

 

preloader