Support-FAQ

Denna FAQ bygger på vanligt förekommande frågor kring våra laddstationer.

Observera att denna FAQ till vissa delar bygger på information som berör privatpersoner som köpt en laddbox direkt via Chargestorm och vissa delar bygger på underlag där laddboxen köpts via en laddoperatör. Vissa delar på denna FAQ kan även rikta sig enbart mot en behörig elektriker och skall ej ses som information mot konsument. Använd filtreringsfunktionen för att sortera ut innehåll som berör just din frågeställning.

Nätverkskabeln mot styrkortet (RJ45) kommer i kläm

Om nätverkskabeln pressas ihop ”på egen hand” vid installation kan själva kopplingen mot styrkortet bli för hög. Detta kan i sin tur medföra att kabeln kommer i kläm mot frontens insida. För att komma runt detta problem kan man göra följande:

 • Använda ett fabrikat med lägre ”bygghöjd”
 • Använda en 90° RJ45 böj
 • Använda en traditionell RJ45-kontakt som är tillverkad i fabrik (dessa har ofta en lägre höjd)
Kan jag använda samma RFID-tagg som jag har till min bostad?

I många fall går det bra! Det finns dock många olika standarder för RFID-taggar. Eva använder: Mifare 1K, Mifare 1K+, Mifare Classic

Vikt och mått på laddboxen?

Vikt: Ca. 12kg (vikt skiljer mellan enkelutförande och dubbel)
Dimension: Höjd: 395mm, bredd: 278mm , Djup: 160mm

Laddstationen tar inte emot min RFID-tagg/laddkort

Det kan finnas flera orsaker till detta:

 • Var noga med att lägga taggen tätt intill fronten på laddaren och ikonen för RFID
 • Testa olika vinklar och vänd på taggen/laddkortet
 • Detta kan även påverka laddstationens möjligheter att läsa taggen: Smuts, regn, snö på fronten
 • Om RFID-ikonen ger ifrån sig ett rött sken är inte taggen godkänd för laddning

  Vid en godkänd tagg ger laddstationen ifrån sig ett ”pip”

Hur hittar jag era installatörer (elektriker) ?

Du hittar våra samarbetspartners på denna sida (under utveckling):

https://chargestorm.se/installatorer/

Vem tillverkar och utvecklar era laddboxar?

Chargestorm har en egen utveckling av såväl hårdvara– som mjukvara och en egen produktportfölj. Vi har två stycken fabriker som tillverkar våra laddstationer i Östergötlands län, endast 45 minuter från vårt huvudkontor i Norrköping.

Jag vill stänga av min laddbox, hur gör jag?

Det finns olika sätt att göra detta:

 • Har du en Chargestorm Connected som är köpt via Chargestorm och tillgång till appen Taking charge kan du inaktivera laddboxen direkt via appen
 • Har du en laddbox som inte är uppkopplad kan du öppna upp fronten med nyckeln och slå av samtliga säkringar och jordfelsbrytare, boxen stängs nu av.
Hur uppdaterar jag mjukvaran på min laddbox?

Har du en Chargestorm Connected som är uppkopplad kan detta göras direkt via appen Taking charge. Har du en laddare som inte är uppkopplad behöver du kontakta supporten på Chargestorm för hjälp med detta.

Kan jag schemalägga min laddning? (Tid/Solceller etc.)

Ja, det går bra! Har du en Chargestorm Connected som är köpt direkt via Chargestorm kan detta styras direkt via appen Taking charge. Detta är ett perfekt sätt att ladda då elpriset är billigare eller om man har solceller och endast vill ladda dagtid då panelerna ger som mest effekt.

Min laddning avbryts, vad kan det bero på?

Det kan finnas många anledningar till detta, bland annat:

 • Bilen låses upp under pågående laddning, laddningen pausas/avslutas då temporärt
 • Bilen är fulladdad
 • En säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i laddstationen eller i elcentral
 • Laddstationen går mot en timer/schema som avslutar laddningen enligt inställd tid
 • Bilens batteri är för varmt, laddningen pausas/avbryts på begäran av bilen
 • Effekten på laddningen går under 6A, många bilar vill inte fortsätta att ladda på en effekt lägre än detta
Jag vill avbryta min laddning innan bilen har laddat färdigt, hur gör jag?

Följ dessa steg:

 • Om laddstatationen är öppen och RFID-tagg eller laddkort ej krävs, lås upp bilen. Laddningen pausas, koppla ur laddkabeln
 • Om laddstationen är låst med RFID-tagg eller laddkort: Lås upp bilen, drag RFID-tagg/laddkort, koppla ur laddkabeln
Min bil laddar långsamt, vad kan det bero på?

Det kan finnas flera orsaker till detta:

 • Bilen har över 80% laddning, de sista 20% tar längre tid än 0-80%.
 • Laddstationen går på full effekt, men en begränsning är satt i bilens interna inställningar. Kontrollera inställningar inne i bilen.
 • Effekten på laddstationen är begränsad, kontrollera dess inställningar (Gäller ej publik laddning då man som kund ej kan påverka detta)
 • Laddstationen har lastbalansering och flera bilar laddar på samma grupp, effekten begränsas.
 • Felaktig kabel används mot befintlig laddeffekt. Exempel: En 3-fas 32A laddstation kan bara leverera denna effekt om bilen har stöd för detta samt om rätt kabel (3-fas 32A) används.
Jag har en laddbox med 3-fas 16A (11kW), kan mina vänner som har en 1-fas bil ladda hos mig?

Ja, det är inga problem!

Man kan alltid ladda en plugin-hybrid eller elbil på en ”värre” laddbox än vad bilen har stöd för. Man kan även alltid ha en ”för bra” laddkabel än vad bilen kan hantera. Mode 3-laddningen tar hand om detta automatiskt och effekten anpassas mot vad bilen max kan ta emot. Ladda på!

Hur rengör jag min laddbox?

Enklast med hjälp av en microfiberduk samt fönsterputs, det fungerar väldigt bra! Spraya mot microfiberduken och torka sedan av laddboxen.

Bör jag stänga ned min laddbox vid risk för åska?

Det är väldigt ovanligt med åska/blixtar som förstör laddboxen, men det kan självklart förekomma. Om du vet med dig att åska är på ingång kan du öppna upp laddboxen med din nyckeln och slå av samtliga säkringar och jordfelsbrytare.

Kan jag nollställa min energimätare i laddboxen?

Nej. Energimätaren är MID-godkänd och kan ej återställas av Chargestorm eller konsument.

Ett rött kryss lyser på laddboxen, vad ska jag göra?
 • Om det röda krysset inte lyste när laddningen startades har troligen en säkring eller jordfelsbrytare löst ut under pågående laddning. Normalt sett är det då laddstationen som behöver service/felanmälas. Din bil eller laddkabel påverkas väldigt sällan av detta då meningen med denna funktion är att just skydda kabel/bil via säkring/jordfelsbrytare.
 • Om det röda krysset lyser när du har tänkt påbörja en laddning, välj en annan laddbox och felanmäl. Laddningen kommer ej att starta på en laddbox som lyser med ett rött kryss.
Min laddning startar inte, hur gör jag?

Gå igenom denna checklista:

 • Kontrollera så att laddkabeln är ordentligt insatt mot bilen och laddboxen
 • Om laddkabeln inte går att trycka in ändå in mot bilen eller laddstationen kan en låssprint vara i vägen. Om sprinten är nedfälld på bilens sida, testa att låsa- och låsa upp bilen igen innan du trycker in laddkabeln. Är sprinten nedfälld på laddaren och den trots detta lyser grönt, välj annan laddbox och felanmäl detta. Själva sprinten är en väldigt liten låssprint som fälls ned uppifrån i Typ2-uttaget på båden bilen och laddstationens sida, ibland kan det vara svårt att se denna lilla låsning. Har du en ficklampa eller telefon med denna funktion, lys och titta in i uttagets övre del för att verifiera att denna är nedfälld. Denna sprint ska aldrig vara nedfälld på varken bil eller laddstation för korrekt funktion. Vid en pågående korrekt laddning låses laddkabeln fast i både bil och laddstation för att ingen ska kunna rycka ur laddkabeln.
 • Kontrollera så att du har lagt din RFID-tagg eller laddkort mot boxens front om detta krävs (Laddbox via operatör)
 • Kontrollera så att laddboxen lyser med en grön kontakt och att den därmed är redo att börja ladda din bil
 • Kontrollera eventuella skador på laddkabeln och kontakterna
 • Om inget av ovan hjälper, kontakta support.
Jag vill anmäla mig till Er elektrikerutbildning, hur gör jag?

Glädjande att höra! Välkommen med din intresseanmälan till sales@chargestorm.se så återkommer vi med nästa lediga utbildningstillfälle.

Jag har 2st Chargestorm Connected, kan jag se båda dessa i min App?

Ja, det går bra! Se menyhanteringen inne i din app för att lägga till fler laddboxar.

Hur uppdaterar jag min App Taking charge?

Många telefoner kan idag på egen hand se till att alltid ha den senaste versionen. För att manuellt kontrollera din version, gå till Google Play eller App-Store och se på fliken uppdateringar. Finns en ny version trycker du på uppdatera.

Jag har tappat bort min nyckel till laddboxen, hur beställer jag en ny?

Då våra laddboxar levereras med olika nummerserier behöver vi ett order- eller kundnummer för att söka upp din laddbox, skicka sedan en förfrågan till sales@chargestorm.se så hjälper vi till med en ny nyckeln.

Min fasta laddkabel på laddboxen är skadad, hur köper jag en ny?

Kontakta Chargestorm för beställning av ny laddkabel. Då denna kabel måste installeras ”fast” inne i laddboxen krävs det en behörig elektriker för detta arbete.

Hur justerar jag laddboxens effekt?

Detta görs direkt via appen ”Taking charge” eller via USB-kabel och inloggning mot webbgränssnitt, se manualen.

Vilken effekt har laddboxen där jag har parkerat?

Stora variationer kan förekomma beroende på fastighetens/elnätets förutsättningar. Max effekt för Chargestorm Connected är 3-fas 32A per ladduttag, det är vanligt att laddboxarna lastbalanseras för att inte äventyra huvudsäkringar. Laddeffekten kan även bero på hur många bilar som laddar samtidigt. På vissa laddboxar står max laddeffekt på sidan av laddboxen. Vissa bilmodeller/appar kan i realtid visa vilken effekt laddboxen ger.

Var hittar jag installations- och användarmanualer?

De finns här:

https://chargestorm.se/manuals/

Min laddkabeln är skadad, kan jag ladda ändå?

Nej. Risk finns att skada både bil och laddstation. Byt ut laddkabeln.

Hur startar- och avslutar jag laddningen av min bil?
 1. Se till att laddstationens ikon lyser grönt och att den är redo att börja ladda en elbil eller plugin-hybrid
 2. Sätt in din laddkabel mot laddstationen (Mode 3, laddkabel)
 3. Sätt in din laddkabel mot bilen
 4. Om laddboxen är ”öppen” startas nu laddningen direkt
 5. Om laddningen inte startar kräver laddboxen en godkänd RFID-tagg eller laddkort. Drag ditt laddkort eller RFID-tagg mot RFID-ikonen på laddstationen
 6. Laddningen startar och den blåa batteri-ikonen pulserar blått
 7. För att avsluta laddningen:
  Låst laddbox med RFID: Lås upp bilen, Drag RFID-tagg/laddkort, koppla sedan ur laddkabeln
  Öppen Laddbox: Lås upp bilen och koppla sedan ur laddkabeln
Jag saknar en RFID-tagg/laddkort mot laddboxen, hur gör jag?

Kontakta den operatör som står som ansvarig på laddboxen. Vissa taggar/laddkort går att köpa på en vanlig mack eller via en hemsida. Är laddboxen inte kopplad mot en operatör går dessa taggar att köpa via Chargestorm och webbshop, de fungerar då endast lokalt efter det att man registrerat dem mot laddaren.

Lokala taggar mot en icke operatörsuppkopplad laddbox köpes här:
https://chargestorm.se/webbshop/

Kan min bil ladda på Chargestorm Connected?

Ja, alla plugin-hybrider och Elbilar kan ansluta sig mot vår laddbox. Effekten som går mot bilen hanteras automatiskt, man behöver som kund aldrig vara orolig för att ladda med för mycket effekt eller ha en för ”klen” laddkabel. Allt detta går med automatik (Mode 3).

Min laddkabel har fastnat i laddboxen, vad gör jag?
 • Vid vissa laddstationer krävs att RFID-taggen dras för att avsluta laddningen, innan detta görs är laddkabeln fastlåst både i bilen och laddboxen
 • Lås- och Lås upp bilen med bilens fjärrkontroll/nyckel, ibland hänger sig låset på bilens/laddboxens sida.
 • Hjälper inget av ovan, tryck handsken på laddkabeln in mot både bilen och laddstationen. Testa sedan ovan punkter igen.
 • Fungerar inget av ovan, kontakta support.
Har laddboxen något inbyggt skydd?

Ja, vår laddbox har inbyggd säkring, jordfelsbrytare och DC-läckagedetektering (Motsvarar Typ B). På laddboxar med dubbla uttag/laddkablar sitter det även dubbelt av denna säkerhet.

Var kan jag köpa en laddkabeln som passar mot laddboxen?

Du behöver en Mode 3 laddkabel, dessa finner du här:

https://chargestorm.se/webbshop/

 

Jag har en laddare som följde med bilen med vanlig stickpropp, passar den?

Nej. EU-standarden är satt till Mode 3 och Typ2. Den laddare som ofta följer med bilen är Mode 2 och är ej avsedd för kontinuerligt bruk. Se denna laddkabel som ett reservhjul. Glädjande nog har flera biltillverkare nu valt att även skicka med en riktig laddkabel med bilen.

Vilken laddkabel måste jag ha mot laddboxen?

För att ladda krävs att du som kund har med dig en egen Mode 3 laddkabel. Det är alltid Typ2 mot laddboxens uttag, mot bilen kan det vara antingen Typ1 eller Typ2. Kontakta Chargestorm för hjälp med detta.

Vad betyder de olika symbolerna och färgerna på laddboxen? (Blink/lys/färgguide)

RFID-ikon        Grön                          Väntar på att RFID-tagg ska hållas vid symbolen
RFID-ikon        Blinkande Gul       Autentiserar RFID-tagg mot portalen, avvakta.
RFID-ikon        Blinkande Grön   RFID-tagg godkänd, laddningen startar straxt
RFID-ikon        Blinkande Röd     RFID-taggen nekas användning, användaren är ej tillåten att nyttja stationen. Använd en godkänd tagg.
RFID-ikon        Blinkande Blå       Laddboxen har lyckats med att koppla upp sig mot portalen. Detta visas bara en gång (Vid uppstart av laddboxen).
RFID-ikon        Blinkande Röd     Laddboxen har misslyckats med att koppla upp sig mot portalen, visas bara en gång (Vid uppstart av laddboxen)

Kontakt-ikon   Grön                          Enhet är tillgänglig och redo att användas, koppla in laddkabeln mot bil och laddstation
Batteri-ikon     Solid Blå                  Bilen är ansluten, laddningen har ej startat eller så är bilen färdigladdad
Batteri-ikon     Pulserande Blå     Laddning av bilen pågår

Rött kryss          Solid Röd                Alarm aktiverat. Typiskt beror detta på att en säkring eller jordfelsbrytare har löst ut. Laddstationen behöver service. Felet kan även bero på:

 • Om användaren ej identifierat sig med RFID-tagg/kort eller App och detta krävs vid den aktuella laddboxen så slår stationen om till ”Rött kryss/Solid Röd” efter ungefär 10 minuter. Laddning av bilen startas ej.

Rött kryss          Blinkande Röd      Uttaget har hamnat i ett temporärt felläge. Felet kan vara ett av följande:

 • Tidsgränsen för autentisering/kabelanslutning överskreds
 • PP-signal går ej att avläsa från laddkabeln, gäller enbart för Typ2-uttag utan fast laddkabeln på station
 • Motorlåset lyckades ej att låsa fast laddkabeln
 • Fordonet efterfrågade ventilation, MODED (Väldigt ovanligt)

Inga ikoner        Helt svart display   Enheten har blivit deaktiverad vilket innebär att ingen symbol lyser. Laddstationen kan vara avstängd eller i pågående omstart. Även planerad service kan vara aktiv.

Om laddningen av bil inte startar eller om ett läge enligt ovan inträffar kan laddstationen behöva service, välj om möjligt en annan laddstation. Det kan även vara värt att testa med en ny laddsession, dvs. koppla ur laddkabeln från både bil och laddstation och försök igen. Om laddstationen ingår i ett operatörsnätverk sitter det ofta en klisterdekal på sidan av laddboxen med ett telefonnummer till support.

Hur lägger jag till RFID-taggar?

Detta gör du enkelt inne i appen under Inställningar. Aktivera RFID och ange sedan numret på RFID-taggen så står på baksidan. Vissa telefoner kan även scanna av taggen direkt i appen.

Kan man få larm/push från appen?

Nej, denna funktion är inte släppt ännu.

Appen visar laddare inaktiv/laddning startar ej

Ändra strömgräns i appen om denna står för lågt. Vissa bilar vill ha en högre effekt för att starta laddning. Detta val återfinns i ”Inställningar” i appen.

Var kan matning/nätverk dras mot laddboxen? Vilka hål kan man ta upp/genomföring?

Det finns färdiga genomföringar ovantill på laddboxen, det går även att göra hål nedtill eller rakt bakifrån från väggen. Var noga vid håltagning så inget innanför skadas av borret! Se manualen för mer information.

Laddboxen saknar licens för Hemma-NanoGrid, hur gör jag?

Ring eller maila support så skapar vi denna licens åt dig, glöm inte att ange ordernummer eller referens så vi kan hitta beställningen.

support@chargestorm.se
011- 333 00 02

Vilken typ av kabel skall användas vid installation av Hemma-NanoGrid? (Modbus)

Använd en CAT5 eller CAT6 mellan laddbox och den extra energimätaren. Partvinnad kabel med minst 3 ledare, skärmad.

Hur kan laddboxen kopplas upp?

Laddboxen kan endast kopplas upp vid Ethernet eller 3G.

Vilken kabelarea ska användas vid installation?

All beräkning av kabelareor etc. skall beräknas av en behörig elektriker. Vår support får ej ge en rekommendation kring kabelareor.

 

Var hittar jag drivrutinen för att koppla in mig mot laddboxen med USB-kabel?

På många operativsystem kan du logga in direkt utan drivrutin via 192.168.7.2
Om detta inte fungerar finns en drivrutin för Windows att ladda hem här:

1. Ladda ner drivrutinerna här
2. Packa upp alla filer i en valfri mapp
3. Högerklicka på filen “chargestorm_license.cer” välj installera certifikat.
4. Välj local computer och tryck nästa(om en fråga dyker upp så välj ja).
5. Välj ”Place all certificates in the following store” tryck på bläddra och välj “trusted root certification authorities” tryck “ok” och sen “nästa”.
6. Tryck ”finish” Tryck ”ok” på bekräftelse rutan.
7. Koppla ihop CCU med datorn med en mini-USB.
8. Gå in i enhetshanteraren tryck på ”visa” och tryck igång ”visa dolda enheter”
9. Leta reda på ”RNDI/Ethernet Gadget” eller ”COM###”(#=siffra), Högerklicka välj ”uppdatera drivrutiner”
10. Välj en redan befintlig drivrutin från datorn
11. Navigera till mappen som du la in alla filer i och tryck nästa.
12. Tryck installera
13. Nu ska drivrutinerna vara installerade och du kan nu gå in på 192.168.7.2 för att komma åt webgränsnittet. Sidan kan behövas uppdateras några gånger innan man kommer in första gången.

Mer information om webbgränssnittet finns i manualen till din laddbox.

Kan laddboxen monteras utomhus? Vilken temp.spec har den?

Ja, montering utomhus går bra. Laddboxen är klassad för IP44/IK10. Laddboxen är även specad för användning från -30 till +55 grader.

Hur kopplar jag in lastbalanseringen Hemma-NanoGrid?

Lastbalanseringen för hemmet består av en extra energimätare som monteras vid inkommande elcentral, denna ”pratar” sedan mot laddboxen via trådbunden Modbus-signal. Installation av lastbalansering för hemmet ska alltid utföras av behörig elektriker. Mer information om inkoppling finns i manualen.

https://chargestorm.se/manuals/

 

Finns det några kostnader eller abonnemang kopplade för användning av appen Taking charge?

Nej, appen är kostnadsfri för dig som privatperson.

Hur kopplar jag min laddbox mot appen ”Taking charge” ?

För att använda appen ”Taking charge” krävs en uppkopplad Chargestorm Connected via Ethernet eller 3G-option. När laddboxen är uppkopplad mot internet laddar du ned appen ned via Google Play eller App-Store. Öppna upp laddboxens front för att se en vit dekal med App-iD, detta iD används vid registreringen inne i appen. Saknar din laddbox denna dekal och app iD? Skicka då ett mail till support@chargestorm.se så skapar vi ett id åt dig och mailar detta i retur.

Observera att det endast är laddboxar köpta via Chargestorm som kan nyttja denna app. Är laddboxen köpt via en operatör kan deras egna tjänster vara kopplade till laddboxen vilket kan begränsa möjligheten till app-styrning mot Taking charge. Är du osäker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vad menas med Typ 1 och Typ 2? Vad gäller mot bil och laddstation?

EU-Standarden för laddning via Mode 3 är satt till Typ 2 på både laddstationens uttag och bilens uttag vilket på sikt kommer att förenkla för alla. På en laddstation som har ett uttag (ej fast laddkabel) är det alltid ett så kallat Typ 2-uttag. Mot bilen finns det 2st olika varianter av kontakter, Typ 1 och Typ 2. De flesta biltillverkare har idag gått över till att ha ett Typ 2-uttag på bilarna.

Vad är Mode 3-laddning som era boxar använder?

Mode 3-laddning kräver specifik utrustning både på fordonet och på laddstationen. Denna säkerhetsnivå innebär att kabeln mellan laddstation och fordon är strömlös tills att fordon och laddstation kommunicerat med varandra. Först då slås strömmen på i laddstationen. EU har beslutat att Mode 3 ska vara standard från och med år 2017.