Varför behövs lastbalansering?

Senast uppdaterad 4 januari 2018

Lediga jobb Chargestorm elbilsladdare

Elinstallationer i garage med många laddstationer är sällan dimensionerade för att klara laddning av flera elbilar samtidigt eftersom effektuttaget blir för högt.

Dessa garage behöver en lastbalanseringslösning. Om fem elfordon laddar samtidigt med effekten 22kw (400V, 32A) per fordon måste elnätet vara dimensionerat för 5x32A=160A per fas för att tåla toppeffekten. Elnätsinstallationer dimensionerade för så höga strömmar är inte en kostnadseffektiv lösning.

Lastbalansering hemma

Teknisk lösning

Chargestorms NanoGrid-lösning är en kostnadseffektiv lösning för lastbalansering. Lastbalanseraren (GCU100) mäter kontinuerligt strömmen per fas i elnätet. GCU100 kommunicerar också med laddstationerna i elnätet. Om en överlastsituation detekteras kommer GCU100 att beordra laddstationerna att styra ner laddströmmen mot fordonen så att tillåten strömstyrka upprätthålls.

Lastbalansering

Är du intresserad av att köpa våra produkter eller få mer information?

Försäljning 011 - 333 00 02

Fler artiklar från laddningsguiden

4 januari 2018|